Bu Toprakların Anneleri
Tolga MERT

Tolga MERT

EFESSELÇUKtan YAZIYOR

Bu Toprakların Anneleri

01 Haziran 2017 - 11:55

Bilinen insanlık tarihinin yine bilinen ilk zamanlarında anaerkil bir yaşam süreci devam ederken kadın kutsaldı, kadın üretendi, kadın tanrıçaydı. Devam eden insanlığın bu sürecinin en anlamlı yansımaları Efes’te gerçekleşmiştir. Kibele’den Artemis’e dönüşen kadın tanrıça figürü, Hristiyanlık ortaya çıktığında ise Kutsal Bakire Meryem’e dönüşmüştür. Tanrıça kültlerinin savunucuları ve en büyük takipçileri Amazon Kadınlarıydı.
Sosyal yaşamlarında aslında tam bir kadın tam bir anadır Amazonlar. Kız çocuklarını kendileri yetiştirirlerdi. Savaşırlarken dahi, kısa ve uzun etek giymişlerdir. Erkek egemen Yunan tanrılarının hepsine düşman olmuşlardır. Bu özellikleriyle ana tanrıça kültünün peşinden gitmişlerdir.

Buna, Artemis’in Efes’teki tapınağı, örnek olarak verilebilir. Bu görkemli tapınağın ilk halinin Amazonlar tarafından yapıldığını söyleyen kişi Tarihçi Pausanias'dır. Amazonların bu ilk tapınaklarında Ana Tanrıça ’ya kurbanlar sunduklarını da yazılmıştır, tarihi kaynaklarda.

Yazar Pausanias’ın anlattıklarına göre;

Zaman içinde tamamlanan bu muhteşem tapmakta, Amazonlara saygı amacıyla yapılmış bir Amazon anıtı da bulunmaktadır. Burada bulunan heykelleri İlk Çağ’ın en ünlü heykeltıraşları tarafından yontulmuştur.

Hz. İsa’nın annesi Kutsal Bakire Meryem, yine kendisini rahat ve güvenli hissedeceği Efes’e geldiği, yaşadığı ve öldüğü anlatılagelir.

Efes Müzesi’nin bitişiğindeki yapının adı Saadet Hatun Hamamı’dır. Aydınoğulları soyundan gelen bir kadındır. Onun adına yapıldığını, hamam içerisinde çıkan kitabelerden öğrenmekteyiz.

Kadına önem veren, kadını önemseyen, hatta kadının kutsal görüldüğü kenttir Efes. Bugünde Selçuk’ta kadın önemlidir, çoğu zaman öncüdür. Sporda, siyasette, eğitimde, sosyal faaliyetlerde Efes Selçuk kadını her daim başarılı olmaktadır. Bu geleneği sanırım Amazonlar’dan bu yana sürdürmektedir bu topraklar…

Genel olarak baktığımızda ise, dünya da çoğu zaman erkek egemen olmasına karşın Anadolu, tarihin her döneminde böylesine yiğit kadınlar ortaya çıkarmışlardır. Kimi zaman Amazon kadını Penthesilea’dır, Antiope’dir. Kimi zaman Kurtuluş Savaşında Kara Fatma’dır. Kimi zaman da kağnısıyla cepheye mermi taşıyan Elif kadındır, Nene Hatundur…

Hepsi Anadolu kadınıdır, dolu dolu yürekleri ve cesaretleriyle bu toprakların kadınıdır…

En önemlisi ise onlar, her birimizin anneleridir. “Anneler Günü”, onların mutlu olduğu her gündür bizim için. En büyük hediyemiz ise topluma faydalı, hayırlı evlatlar olmaktır. Bu toprakların tarihsel sorumluluğunun arasındaki en büyük öğreti, kadının, annenin her şeyden üstün olduğudur.

Kutlu olsun ANNELERİMİZİN gülümsediği her gün.

Bu yazı 810 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum